Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

TARİH

Giriş
 

BELGE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN TARİHÇESİ

 

    

Belge Yönetimi Daire Başkanlığı, teşkilatımızın kuruluşu döneminde Avrupa’nın muhtelif polis teşkilatlarının evrak arşiv hizmetlerini nasıl yürüttüğü yolunda mahallinde ve yetkililerce uzunca sayılabilecek sürelerle yapılan tetkiklerden sonra İsviçre modeli benimsenerek bünyemize uygun ve o günün şartlarına göre mükemmel bir düzenleme ile 04.06.1937 tarih ve 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 16 ncı maddesi (a) bendinde belirtildiği gibi üç büro ile şube müdürlüğü seviyesinde kurulmuştur.

 

16.08.1974 tarihinden itibaren arşivde bulunan dosyalarda saklanan belgelerin mikrofilme ve mikrokarta çekilme işlemlerine başlanması ve bu işlemleri yapmak üzere “Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü” kurulması aşamasında, 28.11.1974 tarihli Bakanlık Onayı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Başyardımcılığına bağlı “Arşiv ve Dokümanlar Daire Başkanlığı” adını alarak Daire Başkanlığı seviyesine çıkarılmıştır. Daire Başkanlığı olması itibarıyla mevcut “Arşiv Şube Müdürlüğü”nün yanı sıra “Genel Evrak Şube Müdürlüğü” ile faaliyetlerine devam etmiştir.

 

     Dairemizin kuruluşunun yeterli olmadığı ve doğrudan makama bağlı birimler arasında 14.07.1982 tarih ve 81/82 sayılı yazı ile Genel Müdürlük Makamına arz edilmek suretiyle “Arşiv ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı” adını almış ve doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlanarak “Genel Evrak”, “Dosya ve Fiş” ve “Mikrofilm ve Mikrokart” adı altında teşkilatlanması Bakanlık Makamının 09.11.1982 tarihli olurları ile kesinlik kazanmıştır.

 

     Dairemiz İçişleri Bakanının 28.09.2001 tarihli Olur'u ile yürürlüğe giren Arşiv ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ve 29.10.2003 tarihli Bakan Onaylı Norm Kadro çalışmaları çerçevesinde hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı Fihristi'ne göre çalışmalarına devam etmektedir. 

 

     Bu yönetmeliğin amacı, Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına gelen ve giden bütün gönderileri ilgili birim ve kuruluşlara ulaştırmak,  birimlerde işlemi biten evrak belge ve dokümanları arşivlemek ve bilgisayara kaydetmek üzere kurulan Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, çalışma, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

 

            İçişleri Bakanının 12.09.2014 tarihli olur’u ile Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında isim ve yapısal standardizasyonun sağlanması kapsamında, Arşiv ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ismi “Belge Yönetimi Daire Başkanlığı “ olarak değiştirilmiş ve kuruluş şeması doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır.

 

     Fiziki ortamda arşivlenen belge ve evrakın yedeklenmesi amacıyla 1986 yılında faaliyete geçirilen mikrofilm sisteminin maliyetinin yüksek olması ayrıca bu sistemin teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmasından dolayı dijital arşivleme sistemine geçilmiştir. Bu sistem ile arşivlerde muhafaza edilen evrakın bilgisayar ortamına aktarılarak, daha güvenli saklanması ve hızlı bir şekilde istenilen bilgiye yerinde ulaşılması sağlanacaktır.

 

     Arşiv hizmetlerinde günün gelişen şartlarına uygun olarak gelen ve giden evrak işlemleri bilgisayar aracılığı ile yapılmaya başlanılmış, ayrıca Merkez ve Taşra Teşkilatımızın  evrak gönderi ve alımı, transpol alt yapısından elektronik posta (E-posta) sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

 

 ​

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
  • TUBİM
  • Suç Önleme Sempozyumu
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS